แมนูไลฟ์ ร่วมสนับสนุน วันหัวใจโลก 2018

แมนูไลฟ์ ร่วมสนับสนุน วันหัวใจโลก 2018

แมนูไลฟ์ ร่วมสนับสนุน วันหัวใจโลก 2018

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลก” หรือ “World Heart Day” เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยเชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมเดินออกกำลังกายในวันหัวใจโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

ความเสี่ยงใน “โรคหัวใจ” เกิดได้ในทุกวัย ในยุคสังคมดิจิทัล การป้องกันปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันให้คนนยุคดิจิตัลห่างไกลจาก “โรคหัวใจ” ได้มากขึ้น และเป็นสิ่งที่แมนูไลฟ์มุ่งเน้นในการส่งเสริมเสมอมา