อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

เมื่อการเก็บเงินออมแบบทั่วไปไม่ได้ทำให้เราได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการ การลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ทั้งนี้เราต้องตระหนักว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ และก่อนลงทุนใดๆ ก็ตามเราจะต้องมีความพร้อมด้านการเงิน ซึ่งเราควรจะมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยแบ่งเงินมาลงทุน จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เรายังมีเงินใช้หากเราต้องขาดทุนกับเงินในส่วนนี้

ถ้าคิดจะลงทุนแล้วให้ถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการลงทุนแบบไหน ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร และเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนเป็นอย่างดีด้วย อย่าเชื่อหรือตัดสินใจจากคำพูดของคนอื่น เพราะคนที่เสี่ยงคือตัวเราเอง โดยเราสามารถเข้าไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนตามความสามารถที่เรามีได้ง่ายขึ้น

เมื่อการเก็บเงินออมแบบทั่วไปไม่ได้ทำให้เราได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการ การลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ทั้งนี้เราต้องตระหนักว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ และก่อนลงทุนใดๆ ก็ตามเราจะต้องมีความพร้อมด้านการเงิน ซึ่งเราควรจะมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยแบ่งเงินมาลงทุน จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เรายังมีเงินใช้หากเราต้องขาดทุนกับเงินในส่วนนี้

ถ้าคิดจะลงทุนแล้วให้ถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการลงทุนแบบไหน ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร และเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนเป็นอย่างดีด้วย อย่าเชื่อหรือตัดสินใจจากคำพูดของคนอื่น เพราะคนที่เสี่ยงคือตัวเราเอง โดยเราสามารถเข้าไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนตามความสามารถที่เรามีได้ง่ายขึ้น