Manulife Home Country Youtube
สร้างความเชื่อมั่น ด้วยทุกกิจกรรมจาก แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต
Want it then Take your risk - Losing it all be my not be worthed

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

 

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

เมื่อการเก็บเงินออมแบบทั่วไปไม่ได้ทำให้เราได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการ การลงทุนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ทั้งนี้เราต้องตระหนักว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ และก่อนลงทุนใดๆ ก็ตามเราจะต้องมีความพร้อมด้านการเงิน ซึ่งเราควรจะมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยแบ่งเงินมาลงทุน จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เรายังมีเงินใช้หากเราต้องขาดทุนกับเงินในส่วนนี้

ถ้าคิดจะลงทุนแล้วให้ถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการลงทุนแบบไหน ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร และเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุนเป็นอย่างดีด้วย อย่าเชื่อหรือตัดสินใจจากคำพูดของคนอื่น เพราะคนที่เสี่ยงคือตัวเราเอง โดยเราสามารถเข้าไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนตามความสามารถที่เรามีได้ง่ายขึ้น

อยากลงทุนก็ต้องเสี่ยง แต่จะเสี่ยงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้

เบื้องต้นเราสามารถแบ่งประเภทของการลงทุนตามความเสี่ยงได้เป็น 3 ระดับดังนี้

  1. ความเสี่ยงระดับต่ำ ช่วงเริ่มต้นที่เรายังรับความเสี่ยงได้น้อย ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับต่ำไปด้วย เช่น เงินฝากประจำ, เงินฝากปลอดภาษี, สลากออมทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาล และประกันชีวิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยวางแผนการเงินที่ดีแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้าม ยกตัวอย่างเช่น “ประกันออมคุ้มคุ้ม10/5” เป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์ของแมนูไลฟ์ ข้อดีคือมีความเสี่ยงต่ำ รู้ผลตอบแทนที่แน่นอนคือจ่ายเบี้ย 5 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี ในปีที่7-9 เราจะได้รับเงินคืน 5%ของเบี้ยประกัน และรับเงินก้อนในปีสุดท้าย ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับดีกว่าดอกเบี้ยของธนาคาร นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์ในเรื่องการลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ถ้าฐานภาษีของเราสูงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็สูงตามไปด้วย แต่อาจไม่ได้มากถ้าเทียบกับประเภทอื่น 
  2. ความเสี่ยงระดับปานกลาง เมื่อมีความเข้าใจในการลงทุนแล้ว และสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควรสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยมีให้เลือกทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไป หรืออาจลงทุนในหุ้นกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยแต่ละบริษัทจะเป็นคนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งความเสี่ยงจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นด้วย 
  3. ความเสี่ยงระดับสูง การลงทุนในระดับนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมหุ้น หรือกองทุนรวมที่มีให้เลือกลงทุนหลายประเภท เช่น ลงทุนในหุ้น น้ำมัน และทองคำ โดยแต่ละประเภทมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ไม่สามารถบอกผลตอบแทนที่แน่นอนได้ แต่จะใช้ผลตอบแทนย้อนหลังมาอ้างอิงซึ่งไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าผลตอบแทนจะเหมือนกันในอนาคต

นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ อัตราดอกเบี้ย นโยบายของภาครัฐ สถานการณ์การเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน เราจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และเลือกที่จะกระจายความเสี่ยงดีกว่านำเงินทั้งหมดไปลงทุนกับผลิตภัณฑ์การเงินประเภทเดียว บนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆ อย่าคิดว่าเราจ่ายน้อยแล้วจะได้ผลตอบแทนมาก แต่เราควรเลือกลงทุนให้เหมาะกับความต้องการและสภาพคล่องของเงินที่เรามี รวมถึงระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ และศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง เพราะการลงทุนซื้อด้วยความไม่รู้อะไรเลยเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุด

Related Post: ไลฟ์สไตล์อย่างคุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหน

เลือกประกันชีวิตคุณภาพระดับโลก เลือก “แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต”