ฟินชัวรันซ์ ประกันชีวิตและสุขภาพออนไลน์

ประกันชีวิตและสุขภาพออนไลน์ออกแบบมาให้ได้ฟินกันถ้วนหน้า ตัวเลือกสุดสมาร์ท เพื่อให้คุณป่วยได้แบบมีคลาส

ประกันสุขภาพออนไลน์ ฟินชัวรันซ์ 6 เหตุผลที่คุณเลือกซื้อประกัน FINSURANCE

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันสุขภาพออนไลน์ ฟินชัวรันซ์ โรคไหนๆ เราก็จ่ายให้

โรคใหญ่

 • โรคมะเร็ง
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคเส้นเลือกในสมองแตก
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคใหญ่อื่นๆ

โรคเล็ก

 • โรคหวัด
 • ไข้ (อาการตัวร้อน)
 • ไข้เลือดออก
 • อาหารเป็นพิษ
 • โรคภมูิแพ้
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคลมพิษ
 • โรคกระเพาะ
 • โรคเล็กอื่นๆ
 • โรคมะเร็ง
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคเส้นเลือกในสมองแตก
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคใหญ่อื่นๆ
 • โรคหวัด
 • ไข้ (อาการตัวร้อน)
 • ไข้เลือดออก
 • อาหารเป็นพิษ
 • โรคภมูิแพ้
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคลมพิษ
 • โรคกระเพาะ
 • โรคเล็กอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

ประกันสุขภาพออนไลน์ ฟินชัวรันซ์ แพ็คเกจ FINSURANCE ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
Best coverage
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี(1) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ค่าห้องและค่าอาหาร
รวมกรณี ICU&CCU สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์
5,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 9,000 บาท/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่าปรึกษาแพทย์และยา 12,000 บาท(2) 35,000 บาท(2) 50,000 บาท(2)
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000 บาท(2) 35,000 บาท(2) 50,000 บาท(2)
ค่ากายภาพบำบัด 3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(3)
3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(4) - 2,000 บาท 4,000 บาท
ความคุ้มครองทั่วโลก
คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำหรับการรักษาพยาบาลนอกประเทศไทย
ไม่เกิน 45 วันต่อการเดือนทางครั้งหนึ่ง
ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
(Recommended)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)(1)
50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ค่าห้องและค่าอาหาร
(รวมกรณี ICU&CCU สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์)
5,500/วัน 5,500/วัน 9,000/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่าปรึกษาแพทย์และยา
12,000(2) 35,000(2) 50,000(2)
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000(2) 35,000(2) 50,000(2)
ค่ากายภาพบำบัด
3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(3)
3 ล้านบาท(2) 6 ล้านบาท(2) 10 ล้านบาท(2)
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(4)
- 2,000 บาท 4,000 บาท
ความคุ้มครองทั่วโลก
คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำหรับการรักษาพยาบาลนอกประเทศไทย
ไม่เกิน 45 วันต่อการเดือนทางครั้งหนึ่ง

(1) ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถุกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
(2) จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
(3) ระยะเวลารอคอย 12 เดือน
(4) บริษัทจะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกัน FINSURANCE
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญานี้ หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิก, เส้นเลือกขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ดูรายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
 • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

ประกันสุขภาพออนไลน์ ฟินชัวรันซ์ Best Value Guaranteed เทียบเลย เรามั่นใจ เราเจ๋งกว่าใคร

แผนประกันอื่น แผนประกันอื่น ฟินสุด
เบี้ยฯสัญญาสุขภาพต่อเดือน (บาท) 3,438 1,974 1,463
(รับส่วนลด 20%)
Healthy Discount ส่วนลดต่อเนื่อง เมื่อไม่เคลม 20%
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 3.3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท
ค่าห้องและค่าอาหาร 3.3 ล้านบาท 5,200/วัน 5,500/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท
ค่ารังสีบำบัด ค่าเคมีบำบัดและค่าล้างไต
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม 2,000
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
อนุมัติทันที
แผนประกันอื่น แผนประกันอื่น ฟินสุด
เบี้ยฯสัญญาสุขภาพต่อเดือน (บาท)
3,438 1,974 1,463
(รับส่วนลด 20%)
Healthy Discount ส่วนลดต่อเนื่อง เมื่อไม่เคลม
20%
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3.3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม
โรงพยาบาล

ค่าเคมีบำบัด
ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต

ค่าห้อง
และอาหาร
5,200/วัน
ค่าธรรมเนียม
โรงพยาบาล

ค่าเคมีบำบัด
ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต

ค่าห้อง
และอาหาร
5,500/วัน
ค่าธรรมเนียม
โรงพยาบาล

ค่าเคมีบำบัด
ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต

ค่าห้อง
และอาหาร
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
2,000
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
อนุมัติทันที

หมายเหตุ
- เปรียบเทียบเบี้ยประกันสัญญาสุขภาพโดยคำนวณจากเพศชาย อายุ 30 ปี
- ผู้ขอเอาประกันจะต้องแถลงข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการรับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันได้หมด โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันได้หมด

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มิถุนายน 2562 ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

 • เมื่อเลือกชำระเบี้ยรายปีทุกช่องทาง ถูกลงอีก 8%

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ทำไมทุกคนถึงชอบประกันได้หมด ทำไมทุกคนถึงชอบประกันได้หมด...

(อ่านรีวิวทั้งหมด)

นัดเวลาติดต่อที่สะดวก นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกวันนัดหมาย* :

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :