บทความที่น่าสนใจ เรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ออมเงิน และลงทุน จาก แมนูไลฟ์

November 17, 2018

วิธีการเก็บเงินที่มนุษย์เงินเดือนมักจะพลาด

เพราะการออมเงินเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเราให้มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น และทำให้มีเงินเก็บที่สามารถนำมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและบั้นปลายชีวิตได้ แต่มนุษย์เงินเดือนอย่างเรามักจะพลาดกับการวิธีเก็บเงิน ทำให้ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น เราไปดูกันครับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการเก็บเงินไม่อยู่กันนะ