บทความที่น่าสนใจ

May 12, 2018
ใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดจากเมืองเปื้อนฝุ่น

ใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดจากเมืองเปื้อนฝุ่น

จากที่รู้กันดีว่าต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณค่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพฯ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพียงแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและอยู่นานกว่าปกติ มาดูวิธีป้องกันให้สามารถใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากเมืองเปื้อนฝุ่นนี้ได้อย่างไร