บทความที่น่าสนใจ เรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ออมเงิน และลงทุน จาก แมนูไลฟ์

May 12, 2018

ค่า PM 2.5 คืออะไร? แล้วใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดจาก เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

จากที่รู้กันดีว่าต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาปริมาณค่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในกรุงเทพฯ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพียงแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและอยู่นานกว่าปกติ มาดูวิธีป้องกันให้สามารถใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากเมืองเปื้อนฝุ่นนี้ได้อย่างไร