บทความที่น่าสนใจ เรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ออมเงิน และลงทุน จาก แมนูไลฟ์

August 8, 2018

ของใช้ที่ยิ่งใช้เท่าไหร่ก็ยิ่งรักษ์โลก

ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจและร่วมมือกันหาทางเยียวยาโลกใบนี้ไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ส่งผลให้มีการสร้างนวัตกรรมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีแนวคิดหลักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นวิธีช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ หากหันมาลองใช้สิ่งของเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน