บทความที่น่าสนใจ เรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ออมเงิน และลงทุน จาก แมนูไลฟ์

August 17, 2018

ข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล

ท่ามกลางสังคมในปัจุบันที่สิ่งต่างๆ รอบตัวมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทำให้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่มักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงลูกว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกได้เติบโตไปเป็นคนดี มีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
April 12, 2018

สุขใดเล่าจะเท่าเห็นคนที่รักมีความสุข ดูแลความสุข 3 Gen ท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัล

Generation การแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึ่งโครงสร้างของสังคม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ส่งผลให้คนในแต่ละรุ่นมีความคิด ลักษณะนิสัย ค่านิยม รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แสดงออกมาแตกต่างกันอย่างชัดเจน มาดูว่าวิธี ดูแลความสุข 3 Gen ท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัล จะเป็นอย่างไรกันครับ
February 13, 2018

5 เคล็ดลับ สร้างความอุ่นใจทั้งครอบครัว

เมื่อชีวิตสะดุด เพราะเจอกับอุปสรรค์ต่าง คำว่า ครอบครัว มักเป็นที่พักใจและพักกายที่หลายคนนึกถึง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า หลายครอบครัวเกิดปัญหาไม่ลงรอยกัน 5 เคล็ดลับนี้ จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดอบอุ่นทั้งครอบครัว