บทความที่น่าสนใจ

March 23, 2018
เมื่อฉันเริ่ม(ออกกำลังกายด้วยการ)วิ่งตอนอายุ 40

เมื่อฉันเริ่ม(ออกกำลังกายด้วยการ)วิ่งตอนอายุ 40

เมื่อกาลเวลานำพาให้ร่างกายเสื่อมถอยตามวัยที่เพิ่มขึ้น การออกกำลังกายสำหรับคนอายุ 40 จึงดูเป็นเรื่องยาก วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างที่เสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด แต่หากทำความเข้าใจเสียใหม่การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกวัย