บทความที่น่าสนใจ เรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ออมเงิน และลงทุน จาก แมนูไลฟ์

May 16, 2018

บ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญ จัดบ้านอย่างไรให้ผู้ป่วยสูงอายุสุขกายสบายใจ

การจัดบ้านสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ นั้นไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการดูแล และให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการจัดพื้นที่ของบ้านให้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุมากจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารัก