แบบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ จากแมนูไลฟ์

หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ เลือกได้ตามชอบ ซื้อง่ายออนไลน์ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก คุณมาถูกที่แล้ว !

ประกันสุขภาพ Max Kids

 • อุ่นใจ ด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองเพิ่ม ค่าชดเชยเมื่อนอนในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน*
 • อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 6,000 บาทต่อครั้ง
 • รับเพิ่ม กับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-18
 • เก็บออมอย่างต่อเนื่อง รวมเงินคืนตลอดสัญญา 180%**
 • เริ่มความคุ้มครองสบาย ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน
 • มั่นใจต่อเนื่อง ไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย

แมนูไลฟ์ ออมคุ้มคุ้ม Max

 • เงินคืน 5%*ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 และเงินครบกำหนดสัญญาก้อนใหญ่ 540%*
 • ในปีสุดท้าย รวมผลประโยชน์แบบการันตีตลอดสัญญาสูงถึง 555%*
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันที่ชำระ สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ออมคุ้มสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยแค่ 5 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี และเงินคืนก้อนโตในปีสุดท้าย
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มต่อเนื่องทุกปี สูงสุดถึง 555%*ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป

  แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/8

  • ชำระเบี้ยแค่ 8 ปี คุ้มครองยาวถึง 18 ปี
  • การันตีเงินคืนรวมตลอดสัญญาสูงถึง 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • คุ้มครองนานกว่า 2 เท่าของระยะเวลาชำระเบี้ย
  • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท/ปี**
  • พร้อมสิทธิ์รับเงินปันผลตลอดอายุสัญญา*

  แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

  • เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
  • เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก
  • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
  • รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

  แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/18 (มีเงินปันผล)

  • เก็บออมพร้อมความคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 18 ปี
  • เงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-9
  • และเพิ่มเป็น 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10-17
  • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มั่นใจด้วยความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบสัญญา
  • รับสิทธิหักลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี **