แบบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ จากแมนูไลฟ์

หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการ เลือกได้ตามชอบ ซื้อง่ายออนไลน์ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก คุณมาถูกที่แล้ว !

ประกันสุขภาพ Max Kids

 • อุ่นใจ ด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 3,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองเพิ่ม ค่าชดเชยเมื่อนอนในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน*
 • อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 6,000 บาทต่อครั้ง
 • รับเพิ่ม กับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-18
 • เก็บออมอย่างต่อเนื่อง รวมเงินคืนตลอดสัญญา 180%**
 • เริ่มความคุ้มครองสบาย ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน
 • มั่นใจต่อเนื่อง ไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย

แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/8

 • ชำระเบี้ยแค่ 8 ปี คุ้มครองยาวถึง 18 ปี
 • การันตีเงินคืนรวมตลอดสัญญาสูงถึง 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองนานกว่า 2 เท่าของระยะเวลาชำระเบี้ย
 • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท/ปี**
 • พร้อมสิทธิ์รับเงินปันผลตลอดอายุสัญญา*

แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

 • เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
 • รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/18 (มีเงินปันผล)

 • เก็บออมพร้อมความคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 18 ปี
 • เงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-9
 • และเพิ่มเป็น 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10-17
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบสัญญา
 • รับสิทธิหักลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี **