สถานพยาบาลในเครือข่าย แมนูไลฟ์

เราได้คัดสรร โรงพยาบาลและคลินิกคุณภาพมาตรฐานชั้นนำมาให้ท่านเลือกใช้บริการมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 77 จังหวัดอย่างครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับสถานพยาบาลในเครือข่ายของแมนูไลฟ์ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เฉพาะทาง รวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย กรณีท่านรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนอกเครือข่ายสามารถนำใบเสร็จชำระเงิน ใบแจกแจงค่าใช้จ่ายและใบรับรองแพทย์ ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทฯ แมนูไลฟ์ ภายหลังได้

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกร้องสินไหมจากกรมธรรม์ของท่าน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-033-9000