สำนักงานใหญ่ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-246-7650
แฟ็กซ์: 02-2478-901
อีเมล์: TH_Customer_Care@manulife.com

เวลาทำการ
สำนักงานใหญ่
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
สำนักงานสาขา
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
วันเสาร์            เวลา 08:30 – 12:00 น.

สำนักงานสาขาเชียงใหม่
31/9-11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5321-0262, 0-5321-0263,
0-5321-3947-8

แฟ็กซ์:  0-5321-0558

อีเมล์: mitbcm01@manulife.com

สำนักงานสาขานครสวรรค์
96/4 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 0-5622-2208, 0-5622-3401,
           0-5622-3403

แฟ็กซ์:  0-5622-2363

อีเมล์: mitbnw01@manulife.com

สำนักงานสาขานครราชสีมา
1982/6-8 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4426-2300-2

แฟ็กซ์:  0-4426-2307

อีเมล์: mitbnm01@manulife.com

สำนักงานสาขาอุดรธานี
138/11-12 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4223-7496-8

แฟ็กซ์:  0-4223-7499

อีเมล์: mitbun01@manulife.com