แมนูไลฟ์ สำนักงานสาขาอุดรธานี ปรับใหม่! ขยายศักยภาพการบริการ

แมนูไลฟ์ สำนักงานสาขาอุดรธานี ปรับใหม่! ขยายศักยภาพการบริการ

ยลโฉม แมนูไลฟ์ สำนักงานสาขาอุดรธานี ปรับใหม่! ขยายศักยภาพการบริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

มร. โรบิน แมคเฟอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทน พร้อมทีมผู้บริหารและตัวแทน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี คุณ อดุล จันทนปุ่ม ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดตัวบริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต สาขาอุดรธานีโฉมใหม่ ทันสมัยยิ่งขึ้น! เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างทั่วถึง

การปรับปรุงสาขาอุดรธานีของแมนูไลฟ์ในครั้งนี้ เป็นสาขาที่สอง ที่มีการปรับโฉมในปีนี้ ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญในการทำการปรับปรุงและพัฒนาสาขา เพื่อการเติบโตในประเทศไทยของแมนูไลฟ์ โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มความเป็นแมนูไลฟ์ ทั้งด้านรูปแบบที่ชัดเจน ความคล่องตัว และการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต สาขาอุดรธานี เป็นหนึ่งในสาขาหลัก ที่มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ถึงกว่า 300 เปอร์เซนต์ ณ สิ้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมา” มร. โรบิน แมคเฟอร์สัน กล่าวเสริม แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สาขาอุดรธานี ได้ให้บริการแก่ลูกค้ามากว่า 36 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ทั้งทางด้านประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การวางแผนทางการเงิน การเกษียณ รวมถึงการวางแผนลงทุนต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพ เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญทางการเงิน โดยมีทุนประกันเพื่อความคุ้มครองรวมนับตั้งแต่เปิดสาขาถึงกว่า 240 ล้านบาท