แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาระดับโลก Manulife MDRT PEAK 2017

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาระดับโลก Manulife MDRT PEAK 2017

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาระดับโลก Manulife MDRT PEAK 2017

10 พฤศจิกายน 2560

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาระดับโลก Manulife MDRT PEAK 2017 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ Pattaya Exhibition and Convention Hall เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งงานสัมมนานี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง แมนูไลฟ์และสโมสรล้าน เหรียญโต๊ะกลม (MDRT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมบุคคลากรด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับตัวแทนและผู้บริหารของแมนูไลฟ์ใน การนำไปต่อยอดเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของแมนูไลฟ์ทั่วโลก Manulife MDRT PEAK 2017 ได้รับการตอบรับที่ดีจากตัวแทนและผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,600 คน จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเซีย