แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยสู่ดิจิทัล

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยสู่ดิจิทัล

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยสู่ดิจิทัล

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต มร. ไมเคิล พาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิตจึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ สมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปี 2561 โดยท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการบริหาร สนับสนุนและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิตอลต่อไปอย่างเต็มที่ในอนาคต

บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นเหนึ่งในผู้ให้ปบริการประกันในประเทศไทย ที่ริเริ่มการทำประกันชีวิตแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยผู้สนใจสามารถเลือกรับความคุ้มครองแบบออนไลน์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.