Destination Run กับเส้นทางการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ถึงกว่า 22 ปี

Manulife Destination Run

Destination Run กับเส้นทางการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ถึงกว่า 22 ปี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางวิ่งแห่งประวัติศาสตร์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกับระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามกลางเมือง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติ Angkor Wat International Half Marathon 2018 จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมปีนี้ ท่ามกลางเส้นทางวิ่งใจกลางเมืองหลวงของอาณาจักเขมร ที่ก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์จนได้กับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลก

จากผู้วิ่งเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคน สู่ผู้วิ่งมากกว่า 10,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก ในปี 2017 Angkor Wat International Half Marathon 2018 คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มอบความประทับใจให้แก่นั่งวิ่งทั่วโลก ผ่านเส้นทางวิ่งที่งดงามผ่าน 14 ปราสาทและวัดโบราณ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในเดือนธันวาคม

โดยแมนูไลฟ์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกประจำประเทศกัมพูชาในการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ Angkor Wat International Half Marathon มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมการวิ่งที่เป็นทีมแมนูไลฟ์ จะได้รับสิทธิเศษในการเข้าใช้เต็นท์ของทีมแมนูไลฟ์ พร้อมเสื้อพิเศษสำหรับนักวิ่งทีมแมนูไลฟ์ สำหรับผู้วิ่งในระยะ 10 และ 21 กิโลเมตรจะได้รับเหรียญ Finisher เป็นที่ระลึกในการวิ่งครั้งนี้อีกด้วย