บ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญ จัดบ้านอย่างไรให้ผู้ป่วยสูงอายุสุขกายสบายใจ

การจัดบ้านสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

บ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญ จัดบ้านอย่างไรให้ผู้ป่วยสูงอายุสุขกายสบายใจ

บ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญ จัดบ้านอย่างไรให้ผู้ป่วยสูงอายุสุขกายสบายใจ

การจัดบ้านสำหรับผู้ป่วยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเรามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการดูแล และให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการจัดพื้นที่ของบ้านให้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอายุมากจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารัก

  1. ห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเรา ควรจัดให้นอนอยู่ชั้นล่างเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย และช่วยลดอุบัติเหตุจากการเดินขึ้น-ลงบันได ซึ่งห้องที่อยู่จะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง มีแสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถวางรถเข็นได้ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้ ซึ่งเราอาจจะเลือกใช้รถเข็นแบบพับได้เพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย นอกจากนี้ภายในห้องไม่ควรมีของตกแต่งเยอะ ให้จัดเฉพาะของใช้ต่างๆที่จำเป็น และต้องใช้งานอยู่เสมอโดยวางไว้ใกล้ๆ กันกับข้างเตียงจะได้หยิบใช้ได้สะดวก ทั้งนี้เตียงของผู้สูงอายุไม่ควรสูงจนเกินไป และควรมีราวกั้นเพื่อป้องกันการพลัดตกลงมาด้วย
  2. ห้องน้ำผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเกิดอุบัติเหตุที่ห้องน้ำบ่อยให้หาแผ่นยางหรือวัสดุกันลื่นมาปูพื้น เพิ่มราวจับไว้เกาะยึดและทรงตัว รวมไปถึงเก้าอี้นั่งอาบน้ำ ทั้งนี้ประตูห้องน้ำควรกว้างและไม่มีพื้นต่างระดับป้องกันการสะดุดหกล้ม หากเดิมใช้ส้วมซึมให้เปลี่ยนมาเป็นแบบนั่งชักโครก เพื่อผู้สูงอายุจะได้ใช้ไม่ลำบากและไม่มีปัญหาปวดเข่าตามมา ในกรณีที่เข้าห้องน้ำไม่ไหวให้หาเก้าอี้นั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วยมาใช้แทน ควรหมั่นดูแลห้องน้ำให้สะอาด อย่าให้มีคราบสบู่ หรือตะไคร่ตกค้างบนพื้น และรักษาสภาพพื้นให้แห้งอยู่เสมอ
  3. บริเวณบ้าน ภายในบ้านควรมีแสงสว่างมากเพียงพอไม่ว่าจะเป็นบริเวณประตู บันได ทางเดิน และห้องน้ำ โดยสวิตซ์ไฟควรอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้สะดวก ประตูควรมีขนาดกว้างพอให้รถเข็นผ่านเข้า-ออกได้ พื้นบ้านเรียบเสมอกันและไม่ลื่น นอกจากนี้ไม่ควรวางของกีดขวางทางเดิน จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพยายามวางไว้ตรงที่ประจำเพื่อให้ผู้สูงอายุจำได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหกล้มควรติดตั้งราวจับ ซึ่งแต่ละขั้นควรมีความสูงเสมอกัน และไม่ชันมากจนเกินไป ประตูควรเป็นบานเลื่อน หรือประตูแบบเปิดออก เพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เก้าอี้ควรหาแบบที่มีพนักพิงและผู้สูงอายุสามารถวางเท้าถึงพื้นได้

นอกจากนี้การติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบ้านก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทัน และสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยนั้นจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น หากปล่อยให้ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยอยู่ในห้องเพียงลำพัง

ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนในบ้านไม่ให้ความสำคัญ มองเห็นผู้ป่วยสูงอายุเป็นภาระที่ต้องดูแล ซึ่งหากเราทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วร่างกายเป็นสิ่งไม่เที่ยง ย่อมมีเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแล้วนั้น ทว่าความเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกหนีจากความจริงข้อนี้ไปได้ และย่อมเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้น…บ้านจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่สำคัญเท่าคนในบ้านรู้จักใส่ใจและดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในยามเจ็บป่วย ดูแลอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติด้วยความรัก ความเข้าใจ รวมทั้งให้กำลังใจแก่กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ดังคำที่ว่า "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลให้สุขภาพกายฟื้นฟูได้ดีตามไปด้วย