แมนูไลฟ์ ร่วมถวายความอาลัย องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แมนูไลฟ์ ร่วมถวายความอาลัยองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แมนูไลฟ์ ร่วมถวายความอาลัยองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคลากร บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถวายความอาลัยองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวคำถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารแมนูไลฟ์ เพลส สำนักงานใหญ่