แมนูไลฟ์ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2559 ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล

แมนูไลฟ์ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2559 ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล

แมนูไลฟ์ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2559 ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล

กันยายน 2560

แมนูไลฟ์ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2559 ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณโรนัลด์ ชอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทน พร้อมพนักงานและตัวแทน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล” (Moving Towards Insurance in Digital World) ในระหว่างวันที่ 22- 25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2559 นี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย ที่จะสามารถช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วย