แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ร่วมงานประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 16

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ร่วมงานประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 16

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย ร่วมงานประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 16

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย นำโดยคุณปิยทัศน์ เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาตัวแทน พร้อมตัวแทนและผู้บริหาร ร่วมออกบูธงานประกันชีวิตแห่่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมือวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยแมนูไลฟ์ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้คำแนะนำกับประชาชนทุกคน ทั้งในด้านการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน เพื่อการเกษียณ และการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆอีกด้วย

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย มุ่งเน้นในการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของแมนูไลฟ์ทุกคน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีทันสมัย เช่นกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุนที่ ลูกค้าสามารรถปรับเปลี่ยนการลงทุนพร้อมได้รับความคุ้มครองอย่างได้ต่อเนื่องได้ตามความต้องการอีกด้วย