เตรียมตัวรับมือกับภาษี 2561 และปีถัดไป ฉบับรวบรัด

เตรียมตัวรับมือกับภาษี 2561 และปีถัดไป ฉบับรวบรัด

เตรียมตัวรับมือกับภาษี 2561 และปีถัดไป ฉบับรวบรัด

เทศกาลยื่นภาษีปี 2561 ในปีหน้ากำลังใกล้จะวนมาอีกครั้ง ทำให้ช่วงปลายปีนี้หลายคนอาจได้ยินเรื่องยื่นภาษี , ขอคืนภาษี หรือ ลดหย่อนภาษี กันบ่อย แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องการยื่นภาษีอย่างละเอียดลึกซึ้ง ยกเว้นคนที่เคยเสียภาษีเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มมีรายได้หรือมนุษย์เงินเดือนมือใหม่อาจจะยังสับสนเรื่องภาษีอยู่ไม่น้อย และสงสัยว่า “ลดหย่อนภาษี” คืออะไร? มีประโยชน์กับเราอย่างไร และต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ลดหย่อนภาษีกับเขาได้บ้าง

เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าครับ การลดหย่อนภาษี คือ การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ทำให้เสียภาษีน้อยลง ในทางกลับกันก็ช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อนำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการใช้รายการต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว การจะคำนวณหาเงินได้สุทธิของตัวเอง เราต้องหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ออกจากรายได้ในปีนั้นก่อน ซึ่งนอกจากรายการลดหย่อนภาษีที่เหมือนกับปี 2560 แล้ว ในปี 2561 ก็ยังมีเพิ่มเติมค่าลดหย่อนภาษีเข้ามาอีกหลายประเภท โดยเฉพาะเรื่องค่าลดหย่อนการคลอดบุตร และท่องเที่ยวเมืองรอง เรามาดูรายละเอียดเรื่องของการลดหย่อนภาษีในแบบรวบรัดกันเลยดีกว่าว่าเราจะสามารถลดหย่อนได้อย่างไรบ้าง

 1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล 60,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
 3. ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตรคนละ 30,000 บาท แต่เห็นว่ามีนโยบายใหม่ออกมาให้มีลูกคนที่ 2 จะลดหย่อนเป็น 60,000 บาท อันนี้ต้องลองติดตามประกาศอย่างเป็นทางการกันต่อไปครับ
 4. ค่าลดหย่อนภาษีด้วย LTF ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนภาษีด้วย RMF ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อนับรวมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ กับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกบข.
 6. ค่าลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาท และประกันชีวิตแบบบำนาญไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 7. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ 15,000 บาท
 8. ค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ 60,000 บาท
 9. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยกู้บ้าน 100,000 บาท
 10. ค่าลดหย่อนอื่นๆ ตามมาตรการของภาครัฐ เช่น ช้อปช่วยชาติ 15,000 บาท, สินค้า OTOP 15,000 บาท หรือ การท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น ในส่วนนี้เราก็ต้องรอดูรายละเอียดตามประกาศจากรัฐบาลกันอีกทีครับ

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้น การเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่ห้ามละเลยเด็ดขาด มาดูกันครับว่าเราต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

 • หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากบริษัทหรือนายจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่จะบอกว่าปีนั้นคุณมีรายได้รวมเท่าไหร่ มียอดการหักภาษีนำส่งไปแล้วเท่าไหร่ และหักประกันสังคม หรือกองทุนทั้งหมดเท่าไหร่
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ภรรยา หรือบุตร
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีทุกชนิดที่มีตัวเลขเพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ, ใบรับรองดอกเบี้ยกู้บ้าน/คอนโด เป็นต้น

ปัจจุบันสิทธิในการลดหย่อนภาษีมีเพิ่มขึ้นเยอะ เราควรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด เพื่อจะทำให้เราเสียภาษีน้อยลง เพราะเมื่อเราเสียภาษีน้อยลงเราก็จะมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลดหย่อนภาษีเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราครับ ส่วนของการลดหย่อนภาษีจากประกันก็เป็นทางหนึ่ง ประกันสุขภาพได้หมดและประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม จากแมนูไลฟ์ก็เป็นอีกสิทธิ์หนึ่งที่คุณสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เห็นไหมครับว่าเท่านี้คุณก็จะมีเงินเก็บอีกส่วนหนึ่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งเลยเชียวล่ะครับ