แมนูไลฟ์ ประเทศไทย เปิดตัว Global Women’s Alliance (GWA)

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย เปิดตัว Global Women’s Alliance (GWA)

แมนูไลฟ์ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก มร. อินเดรียน นัยดู ประธานกรรมการบริหารสำนักงานภูมิภาค – ไทย เวียดนาม และกัมพูชา กล่าวเปิดโครงการให้กับผู้บริหารและพนักงานของแมนูไลฟ์ ประเทศไทยที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี มร. อิมมานูเอล โทบิ้ง Talent Management Lead สำหรับอินโดนีเซียและอินโดจีน ร่วมแบ่งปันความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซียให้กับผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วย โดยในวันงาน ยังมีกิจกกรรมสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารหญิงสองท่าน คือคุณนวลจันทร์ ลิมศิริธง รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าส่วนสายงานภูมิภาค และคุณอภิฤดี คงคาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าส่วนงานลูกค้า แบรนด์ และสื่อสารองค์กร อีกด้วย