แมนูไลฟ์ร่วมกับ GWA จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

แมนูไลฟ์ร่วมกับ GWA จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

แมนูไลฟ์ร่วมกับ GWA จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

18 กรกฎาคม 2558

แมนูไลฟ์ประเทศไทย จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้หญิงไทย ผ่านโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA (Global Women's Alliance) โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร ตัวแทนร่วมกับพนักงาน บริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. อินเดรียน นัยดู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานภูมิภาค-ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

เพื่อสนับสนุนโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA (Global Women's Alliance)ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนพนักงานของแมนูไลฟ์และจอห์นแฮนคอกทั่วโลก ในการพัฒนาและสร้างโอกาสความก้าวหน้าสำหรับพนักงานสตรีในทุกระดับขององค์กร และมอบคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกัน

ในโอกาสนี้ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ได้นำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเงินบริจาคกว่า 35,563.50 บาทที่รวบรวมกันมาด้วยความตั้งใจจากพนักงานและตัวแทนของแมนูไลฟ์ เพื่อร่วมบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรมสร้างความสุขและแรงบันดาลใจ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ พร้อมการแสดง และของที่ระลึกให้กับพี่ๆ ที่สถานคุ้มครองหญิงฯ อย่างสนุกสนาน และแมนูไลฟ์ ยังได้จัดอาหารกลางวันพิเศษสำหรับพี่ๆ ทั้ง 500 คน ณ สถานคุ้มครองหญิงนี้อีกด้วย

แมนูไลฟ์ ยึดมั่นเสมอในการมอบคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA เป็นอีกหนึ่งโครงการหลักที่แมนูไลฟ์ทั่วโลกให้การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกันอีกด้วย