Manulife Home Country Youtube
สร้างความเชื่อมั่น ด้วยทุกกิจกรรมจาก แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

แมนูไลฟ์ร่วมกับ GWA จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

18 กรกฎาคม 2558

โครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA (Global Women's Alliance)

 

แมนูไลฟ์ประเทศไทย จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้หญิงไทย ผ่านโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA (Global Women's Alliance)

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร ตัวแทนร่วมกับพนักงาน บริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. อินเดรียน นัยดู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานภูมิภาค-ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมร่วมกัน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี

เพื่อสนับสนุนโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA (Global Women's Alliance)ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนพนักงานของแมนูไลฟ์และจอห์นแฮนคอกทั่วโลก ในการพัฒนาและสร้างโอกาสความก้าวหน้าสำหรับพนักงานสตรีในทุกระดับขององค์กร และมอบคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกัน

ในโอกาสนี้ แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ได้นำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเงินบริจาคกว่า 35,563.50 บาทที่รวบรวมกันมาด้วยความตั้งใจจากพนักงานและตัวแทนของแมนูไลฟ์ เพื่อร่วมบริจาคให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรมสร้างความสุขและแรงบันดาลใจ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ พร้อมการแสดง และของที่ระลึกให้กับพี่ๆ ที่สถานคุ้มครองหญิงฯ อย่างสนุกสนาน และแมนูไลฟ์ ยังได้จัดอาหารกลางวันพิเศษสำหรับพี่ๆ ทั้ง 500 คน ณ สถานคุ้มครองหญิงนี้อีกด้วย

แมนูไลฟ์ ยึดมั่นเสมอในการมอบคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการพันธมิตรเพื่อสตรี GWA เป็นอีกหนึ่งโครงการหลักที่แมนูไลฟ์ทั่วโลกให้การสนับสนุน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกันอีกด้วย

รายละเอียดโครงการ GWA: http://bit.ly/1I6lcYA
ชมภาพบรรกาศ :https://goo.gl/L4cyOP