แมนูไลฟ์ และบริษัทในเครือทั่วโลก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย Global Walk พร้อมกัน

แมนูไลฟ์ และบริษัทในเครือทั่วโลก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย Global Walk พร้อมกัน

แมนูไลฟ์ และบริษัทในเครือทั่วโลก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “Global Walk” พร้อมกัน

1 มิถุนายน 2559

แมนูไลฟ์ และบริษัทในเครือทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี “Global Walk” พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งแมนูไลฟ์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและร่างกายของทุกคนอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยกิจกรรมการเดินพร้อมกันทั่วโลกของแมนูไลฟ์ มีผู้บริหาร และพนักงานทั่วโลกหลายพันคนเข้าร่วมเดินเพื่อสุขภาพที่ดีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในประเทศไทย คุณไมเคิล พาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแมนูไลฟ์ ประเทศไทย พร้อมพนักงานกว่า 60 ท่านก็ได้ร่วมเดินออกกำลังพร้อมกันไปยัง สวนรมย์ราชเทวี เพื่อการเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดี แมนูไลฟ์ เชือว่า  "การเดิน" เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการออกกำลังกาย ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดี สามารถลดความเครียด และทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแข็งแรง พร้อมกัน ‪#‎GlobalWalk2016