ข้อมูลกองทุนรวม

สำหรับลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน ที่พร้อมให้คุณทั้งผลประโยชน์จากความคุ้มครอง และการลงทุนที่สามารถเลือกตามความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมเก็บออม และลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความคุ้มครองทางการเงินที่คุ้มค่า และมั่นคง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Fund Fact Sheet (รายเดือน) 2016 - 2018

2018 Fund Fact Sheet (รายเดือน)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้  (MS-CORE EQ)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์  ไชน่า แวลู  (MS-CHINA VALUE)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้   (MS-ASIAN SM)
เมษายน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์  ยูโรเปี้ยน โกรท  (MS-EUROPE)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท  (MS-AMERICAN)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์ แคร์  (MS-HCARE)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิคิวตี้ (MS-INDIA)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

2017 Fund Fact Sheet (รายเดือน)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้   (MS-ASIAN SM)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
 

2016 Fund Fact Sheet (รายเดือน)

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้   (MS-ASIAN SM)
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม