แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพออนไลน์ที่ให้คุณฟินกว่า

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบพร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :

แพ็คเกจประกันสุขภาพออนไลน์ FINSURANCE ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

1. คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 100% ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินผลประโยชน์ตามแพ็คเกจที่เลือก และผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
2. คุ้มครองค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม 80% ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อครั้ง โดยไม่เกินผลประโยชน์ตามแพ็คเกจที่เลือก และผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3. ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันสุขภาพออนไลน์ FINSURANCE
ดาวน์โหลดความคุ้มครองโควิด-19 สำหรับความคุ้มครอง 30 เมษายน- 31 พฤษภาคมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดความคุ้มครองโควิด-19 สำหรับความคุ้มครอง 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมได้ที่นี่
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

ประกันสุขภาพออนไลน์ FINSURANCE มีดีอย่างไร?

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ได้ง่าย เพียงแค่ปลายนิ้ว
เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองให้ครบ ช่วยจ่ายให้หมด
เป็นประกันสุขภาพที่จ่ายเบี้ยหลักพันต่อเดือน แต่ให้ความคุ้มครองหลักล้าน มีให้เลือกหลายแผน

*คุ้มครองการถอน การอุดฟัน การรักษารากฟัน การขูดหินปูน การทำสะพานฟัน ครอบฟัน และการรักษาโรคปริทันต์ โดยบริษัทจะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลและไม่คุ้มครองการจัดฟัน

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ