แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า

ประกันสุขภาพ สุดฟินที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมถึงโควิด-19 สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี หมดความกังวลช่วงนี้ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ตรวจเจอโควิด-19 ก็ดูแลทันที ด้วยเงินชดเชยพิเศษสูงถึง 20,000 บาท และหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่น รวมถึงโควิด-19 ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้าน ด้วย ค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี และหมดกังวลกับคนข้างหลัง ด้วยความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่มเติมพิเศษให้อีก 100,000 บาท

ฟินมั่นใจ... ตรวจพบ โควิด-19 รับเงินชดเชย 20,000 บาท*

ฟินคุ้มค่า...คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาท

ฟินเพิ่ม...ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่จำกัดครั้ง สูงสุด 50,000 บาทต่อปี

ฟินใจ...คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโควิด-19 รวมสูงสุด 150,000 บาท

ฟินเต็ม...รักษาฟันได้สูงสุด ถึง 4,000 บาท ต่อปี

ฟินง่ายกว่า...คุ้มครองง่ายๆ ซื้อได้ออนไลน์ได้ เพียงตอบคำถามสุขภาพ

* คุ้มครองทันทีกรณีตรวจพบ โควิด-19 เป็นครั้งแรกใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

ผลประโยชน์ เพิ่มเติมกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

สำหรับลูกค้าฟินชัวรันส์ ทุกราย

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต: สาเหตุโดยตรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19)ในช่วงวันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้กับผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย 100,000 บาท

สำหรับลูกค้าฟินชัวรันส์ ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 31พฤษภาคม 2563

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์ : กรณีได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)* (Coronavirus (COVID-19)) หรือเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ 20,000 บาท

แพ็คเกจFINSURANCEที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
Best coverage
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี(1) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าห้องและค่าอาหาร 5,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 9,000 บาท/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าปรึกษาแพทย์และยาสำหรับผู้ป่วยนอก 12,000 บาท 35,000 บาท 50,000 บาท
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000 บาท 35,000 บาท 50,000 บาท
ค่ากายภาพบำบัด 3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(2)
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(3) - 2,000 บาท 4,000 บาท
อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
คุ้มครองนอกประเทศไทยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครั้งหนึ่ง
ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
(Recommended)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)(1)
50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าห้องและค่าอาหาร
5,500/วัน 5,500/วัน 9,000/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าปรึกษาแพทย์และยาสำหรับผู้ป่วยนอก
12,000 35,000 50,000
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000 35,000 50,000
ค่ากายภาพบำบัด
3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าศัลยกรรมในช่องปากnภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(2)
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(3)
- 2,000 บาท 4,000 บาท
อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
คุ้มครองนอกประเทศไทยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ในตารางจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนในตาราง และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
(1) ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
(2) ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ระยะเวลารอคอย 12 เดือน
(3) บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกัน FINSURANCE
ดาวน์โหลดความคุ้มครองโควิด-19 เพิ่มเติมของคุณได้ที่นี่
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

เงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์ เพิ่มเติมกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยฟินชัวรันส์ ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว
  • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษนี้กับบริษัทมากกว่าหนึ่งฉบับ
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคอ้างอิงตามที่แสดงใน หน้าเว็บ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับ หรือ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหรืออาการแทรกซ้อนหรือจากโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกวันนัดหมาย* :

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :