เรื่องเงิน เรื่องทอง ต้องวางแผน

เรื่องเงิน เรื่องทอง ต้องวางแผน

เรื่องเงิน เรื่องทอง ต้องวางแผน

ถ้าถามถึงความมั่นคงในชีวิต คนส่วนใหญ่จะนึกถึงตัวเลขเงินในบัญชี นั่นเพราะมีความรู้สึกว่า ความมั่นคง เท่ากับ เงิน หรือบางคนก็มักจะมองรายได้ของตัวเองว่ายิ่งมีจำนวนมากยิ่งไม่มีความเสี่ยงแต่ร้อยทั้งร้อยอาจยังไม่รู้ว่า รายได้คงที่ ไม่ได้มั่นคงจริง!! เพราะเมื่อไหร่ที่ล้มป่วย หรือบริษัทเกิดลอยแพ นั่นคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสิ่งสำคัญของทุกคน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดอยู่ ก็ต้องเริ่มวางแผนเรื่องเงินเรื่องทองให้รอบคอบตั้งแต่เนิ่น

  1. กำหนดเป้าหมายชีวิตก่อนว่ายังขาดอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิต ก่อนจะรู้ว่าต้องวางแผนหาเงินและใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องรู้เป้าหมายชีวิตก่อน คำถามที่ต้องรู้คำตอบคือ ชีวิตยังขาดอะไรที่สำคัญที่สุด บางคนอาจได้คำตอบว่า อยากซื้อบ้าน อยากมีรถ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนอายุ 30ถ้านึกภาพออกแล้วว่าเป้าหมายคืออะไร ก็เริ่มวางแผนเรื่องเงินเรื่องทองอย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้น คือ ต้องแบ่งเงินบางส่วนมาไว้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
  2. ชีวิตแม้จะมีหนี้สิน ก็ต้องรู้จักออมเงินน้อยคนที่จะวางแผนออมเงิน เพราะคิดว่า ต้องรีบใช้หนี้ให้หมดก่อน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ผิด แต่ลองนึกดูก่อนว่า หากเกิดเรื่องฉุกเฉินต้องใช้เงิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือมีเรื่องต้องให้ใช้เงินจำนวนมาก แต่ไม่มีเงินออมก็ต้องสร้างหนี้พอกพูนไปอีกวิธีการวางแผนออมเงินง่าย ๆ คือ แบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ เช่น ออมเงินฉุกเฉิน ออมเงินเที่ยว ออมเงินเก็บ เป็นต้น
  3. เคลียร์หนี้เสียให้หมด และเริ่มแบ่งเงินมาลงทุนรอให้หนี้หมดแล้วค่อยลงทุน เป็นกับดักความคิดที่ทำให้มีแต่รายจ่ายอย่างเดียว สิ่งที่ต้องทำทันทีคือรีบเคลียร์หนี้ไม่ดี เช่น หนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อเครื่องสำอาง ซื้อของแบรนด์เนม รูดบัตรเครดิตแบบไม่วางแผน เป็นหนี้ที่ต้องรีบจัดการให้หมด แล้วจากนั้นให้วางแผนออมเงินแบบง่าย ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่น ศึกษาเรื่องกองทุน ทำประกันแบบสะสมทรัพย์ หรือฝากประจำ เป็นต้น

ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน หรือเริ่มสร้างครอบครัว ก็ควรวางแผนเรื่องเงินเรื่องทองทำไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อสร้างรากฐานให้ชีวิตมีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคตโดยไม่เดือดร้อนผู้อื่น เพราะแม้ว่าเป้าหมายจะไม่ใช่ความร่ำรวย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เงิน เป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตที่ต้องจับจ่ายใช้สอยทุกวันหากไม่วางแผนออมให้เงินเพิ่มขึ้น เมื่อมีรายจ่ายเพิ่มแต่รายรับคงที่ สุดท้ายแล้วก็มีไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่เริ่มจะขยายครอบครัว มีลูก มีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น