ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลประกัน 02-033-9000

  • เวลาทำการ: วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8:30 – 21:00 น.

สายด่วนเคลม บริการ 24 ชม. 02-660-1201


สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริการด้านกรมธรรม์

สำนักงานใหญ่

 

บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

Call Center: 02-246-7650

Fax: 0-2247-8901

Email: TH_Customer_Care@manulife.com

เวลาทำการ: วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.

สาขาของเรา

 

สำนักงานสาขาเชียงใหม่

31/9-11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0-5321-0262, 0-5321-0263, 0-5321-3947-8

แฟ็กซ์: 0-5321-0558

อีเมล์: mitbcm01@manulife.com

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันเสาร์ เวลา 08:30 - 12:00 น.

 

สำนักงานสาขานครสวรรค์

96/4 ถ.สายเอเชีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์: 0-5622-2208, 0-5321-0263, 0-5622-3403-8

แฟ็กซ์: 0-5622-2363

อีเมล์: mitbnw01@manulife.com

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันเสาร์ เวลา 08:30 - 12:00 น.

 

สำนักงานสาขานครราชสีมา

1982/6-8 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4426-2300-2

แฟ็กซ์: 0-4426-2307

อีเมล์: mitbnm01@manulife.com

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันเสาร์ เวลา 08:30 - 12:00 น.

 

สำนักงานสาขาอุดรธานี

138/11-12 หมู่ 7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4223-7496-8

แฟ็กซ์: 0-4223-7499

อีเมล์: mitbun01@manulife.com

วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันเสาร์ เวลา 08:30 - 12:00 น.