เลือกงานที่ถูกใจ เลือกงานที่ใช่สำหรับคุณ ร่วมงานกับแมนูไลฟ์ ประเทศไทย

สวัสดิการที่พนักงานได้รับ สวัสดิการที่พนักงานได้รับ...

Take your ME time

Take your ME time

 • Birthday Leave
 • 12-20 Vacation Days
 • Paternity Leave 5 days
 • Maternity Leave 30 days
 • Training leave up to 30 days
 • Sick leave up to 30 days
 • Business leave 6 days
Stay Healthy ดูแลสุขภาพ

Stay Healthy ดูแลสุขภาพ

 • Wellness program เช่น เล่น Yoga 2 ครั้ง/สัปดาห์
 • ค่าตัดแว่น/ทำฟัน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
 • ประกันชีวิต ทุนประกันคูณ 15-36 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 5,000,000 บาท
Stay Healthy ดูแลสุขภาพ

Stay Wealthy ดูแลอนาคต

 • Provident Fund พนักงานสะสมได้ 5-15% บริษัทสมทบ 5% ทำงานปีที่ 2-3 รับ 50% และมากกว่า 3 ปีรับ 100%
 • Social Security Fund
We learn

We learn

 • Training leave ลาเพื่อการเทรนนิ่ง Hard skill สูงสุด 30 วันต่อปีพร้อมงบสนับสนุน
 • E-course เสริมความรู้ความเข้าใจมากมายจาก Manulife Global
 • Training Soft Skill ปีละ 2-4 ครั้งจากฝ่าย Human Resources

Stay Prepared

 • การคลอดบุตรของพนักงาน หรือภรรยาของพนักงาน : เช็คของขวัญมูลค่า 1,500 บาท
 • การสมรสของพนักงาน : เช็คของขวัญมูลค่า 2,000 บาท
 • การเจ็บป่วยของพนักงานที่ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป : ของเยี่ยมมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท
 • กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ : เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
 • การเสียชีวิตของพนักงาน : เงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และ พวงหรีดมูลค่า 1,000 บาท
 • การเสียชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของพนักงาน : เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท และ พวงหรีดมูลค่า 1,000 บาท

We work and play together ! We work and play together !

We love our office

Great locations connecting to MRT, BTS and ARL

เรากำลังมองหาผู้มีความสามารถและความชำนาญเพื่อมาร่วมทีมและแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเรา


หากคุณกำลังมองหางานที่เป็นมืออาชีพ พร้อมระบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก 
แมนูไลฟ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา

 • Business Analyst
 • .Net Developer
 • Project Manager
 • Medical Underwrite
 • Qualty Assurance Officer
 • Customer Services Officer
 • Assistant ManagerManager - Claim
 • Business Performance Analytics and Customer Insights Manager

สมัครงาน คลิกเลย