แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต รวมพลัง บริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต รวมพลัง บริจาคโลหิต ในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทยรวมพลังบริจาคโลหิตในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17 

12 กรกฎาคม 2559

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประเทศไทยโดยคุณ ไมเคิล พาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงานและตัวแทน รวมพลังบริจาคโลหิตในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตนี้เป็นกิจกรรมที่แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมอบสิงดีๆคืนให้แก่สังคมในทุกๆปี

ผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนของแมนูไลฟ์ ประเทศไทย รวมพลังบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่แมนูไลฟ์ร่วมทำต่อเนื่องในทุกปี