แมนูไลฟ์ ประเทศไทยมุ่งเน้นต่อเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน กับงาน Bangkok Post International Mini Marathon 2018 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาก ณ Central World

แมนูไลฟ์ ประเทศไทยมุ่งเน้นต่อเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน กับงาน Bangkok Post International Mini Marathon 2018 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาก ณ Central World

แมนูไลฟ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bangkok Post International Mini Marathon 2018

แมนูไลฟ์ ประเทศไทยมุ่งเน้นต่อเนื่องในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน กับงาน Bangkok Post International Mini Marathon 2018 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาก ณ Central World ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนใจกลางกรุงเทพฯ ในครั้งที่สิบนี้นี้ถึง 5,000 กว่าคน โดย แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานทั้งหมดในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งรายได้ทั้งหมดนั้นจะถูกจัดส่งมอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษาต่อไป การร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่แมนูไลฟ์ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมาเพื่อมอบโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน