ออมคุ้มคุ้ม PLUS 10/5

ประกันออมทรัพย์ ตัว Top ปี 2020 ล่าสุดบน iTax ได้รับการแนะนำโดย Salary Investor และลงทุนแมน ออมก็ง่าย คืนคุ้มยิ่งกว่า ผลตอบแทนสูง การันตีผลตอบแทนรวมสูงถึง 555% ออมสั้น 5ปี คุ้มครองยาว 10ปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ทุกปีที่ชำระเบี้ย ซื้อวันนี้ลดเบี้ยให้ทันที 10%

ผลประโยชน์จากประกันแมนูไลฟ์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกวันนัดหมาย* :

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :

ประกันนี้มีหรือไม่มีอะไรบ้าง

 • ออมสั้นสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี
 • ให้ผลประโยชน์คุ้มกว่า รวมตลอดสัญญาสูงถึง 555%
 • คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตลอด 5 ปี สูงสุดถึง 555%
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทุกปีที่ชำระเบี้ย
 • ซื้อง่าย ออนไลน์ 100% หรือ 02-033-9000
 • ผลประโยชน์สูงด้วยเงินออมแบบการันตี
 • ไม่ต้องรอเงินคืนครั้งเดียวตอนครบกำหนดสัญญา
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องคุยกับตัวแทน

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ นางสาว A อายุ 30 ปี ทุนประกัน 35,000 บาท
แผนภาพผลประโยชน์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

สรุปผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียด แมนูไลฟ์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
เงินคืน สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9 : 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 : 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีเสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1: 111% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 2: 222% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 3: 333% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 4: 444% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5– 10 : 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
เบี้ยประกันภัยไม่ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 35,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
สัญญาเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆ
วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย บัตรเครดิต (รายปี และรายเดือน)
Bill payment (รายปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.5%
การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ เวนคืนกรมธรรม์, กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ, การประกันภัยแบบขยายเวลา , การกู้ยืมเงิน (ไม่เกิน 85% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)
การพิจารณารับประกันภัย เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
 • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

หมายเหตุ

 • ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
  *ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาการ ฉบับที่ 172)
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
 • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันออมคุ้มคุ้ม 10/5

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน

  ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง