ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ออมก็ง่าย คืนคุ้มยิ่งกว่า ผลตอบแทนสูง การันตีผลตอบแทนรวมสูงถึง 555% ของทุนประกัน ออมสั้น 5ปี คุ้มครองยาว 10 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ทุกปีที่ชำระเบี้ย

ออมคุ้มคุ้ม คืนคุ้มคุ้ม เพียงเลือกรับความคุ้มครองด้วยออมคุ้มคุ้ม
ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้ รับทันทีบัตรกำนัล Central หรือ iPhone 12

 • รับบัตรกำนัลรวมสูงสุด 30,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 • สำหรับลูกค้าที่เลือกแคมเปญผ่อนจ่าย 0% สามเดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในแคมเปญนี้

ข้อกำหนดสำหรับแคมเปญ

1. ของรางวัลสำหรับผู้ที่เลือกรับความคุ้มครองผ่านกรมธรรม์ออมคุ้มคุ้ม ในระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้
2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
3. รางวัลจะถูกจัดส่งให้ภายใน 45 วันหลังจากได้รับกรมธรรม์
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมูลค่าของรางวัล โดยไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้า
5. การตัดสินของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด
6. ของรางวัลมอบให้โดย บริษัท ไอที เรดดี้ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ 26/2564

ใบอนุญาตเลขที่ 26/2564

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

  ผลประโยชน์จากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จากแมนูไลฟ์

  ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

  ประกันสะสมทรัพย์นี้มีหรือไม่มีอะไรบ้าง

  • ออมสั้นสั้น 5 ปี คุ้มครองยาว 10 ปี
  • ให้ผลประโยชน์คุ้มกว่า รวมตลอดสัญญาสูงถึง 555%
  • คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นตลอด 5 ปี สูงสุดถึง 555%
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทุกปีที่ชำระเบี้ย
  • ซื้อง่าย ออนไลน์ 100% หรือ 02-033-9000
  • ผลประโยชน์สูงด้วยเงินออมแบบการันตี
  • ไม่ต้องรอเงินคืนครั้งเดียวตอนครบกำหนดสัญญา
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ไม่ต้องคุยกับตัวแทน

  สรุปผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  รายละเอียด แมนูไลฟ์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5
  ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  เงินคืน สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9 : 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  เงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 : 540% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  กรณีเสียชีวิต ปีกรมธรรม์ที่ 1: 111% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 2: 222% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 3: 333% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 4: 444% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 5– 10 : 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

  อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
  อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
  เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
  เบี้ยประกันภัยไม่ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
  งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 35,000 บาท
  จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
  สัญญาเพิ่มเติม ไม่อนุญาตให้แนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆ
  วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย บัตรเครดิต (รายปี และรายเดือน)
  Bill payment (รายปี)
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.5%
  การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ เวนคืนกรมธรรม์, กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ, การประกันภัยแบบขยายเวลา , การกู้ยืมเงิน (ไม่เกิน 85% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)
  การพิจารณารับประกันภัย เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

  ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

  ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ นางสาว A อายุ 30 ปี ทุนประกัน 35,000 บาท

  แผนภาพผลประโยชน์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5

  หมายเหตุ

  • ไม่มีการตรวจสุขภาพ (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาการ ฉบับที่ 172)
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

  การทำประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ดีอย่างไร

  เห็นจำนวนเงินที่จะได้แบบชัดเจน

  ในการทำประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 นั้นค่อนข้างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลกับสภาพเศรษฐกิจว่าจะดีหรือร้าย และจะมาทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับลดลงหรือไม่ เนื่องจากการทำประกันออมทรัพย์จะกำหนดทั้งเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละงวด ทุนประกันคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่ผู้ถือกรมธรรม์จะได้ในแต่ละปี ๆ เป็นตารางมาให้ดูตั้งแต่แรกอยู่แล้ว รวมไปถึงการมีรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าต้องชำระกี่งวด ถ้าหากยกเลิกในงวดนี้จะได้รับเงินจำนวนเท่าไร หรือถ้าถือจนครบสัญญาแล้วจะได้รับเงินจำนวนไหน ทำให้เราสามารถวางแผนและประมาณการเงินก้อนในอนาคตได้ทันทีเมื่อดูกรมธรรม์ ตั้งแต่วันแรกที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เอาไว้ในมือ

  ได้ความคุ้มครองชีวิต

  การทำประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 จะทำให้มีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสำหรับกรณีเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตลง ถือเป็นเงินที่สามารถช่วยเยียวยาครอบครัวได้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ซึ่งอย่างน้อยเงินจำนวนนี้ก็จะช่วยให้ครอบครัวของเราสามารถตั้งหลักและใช้ชีวิตต่อไปได้

  ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

  การออมเงินในประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นผลตอบแทนที่ได้จะไม่ต้องเสียภาษี แตกต่างจากการฝากในธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือลงทุนในหุ้นกู้ต่างๆ ที่ต้องเสียภาษีอีกถึง 15% ทำให้เราได้ผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย และไม่ถูกหักอะไรเลย

  ช่วยลดหย่อนภาษีได้

  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีอายุกรมธรรม์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ลดหย่อนได้ตามจำนวนปีที่คุณชำระเบี้ยประกันชีวิต)

  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันออมคุ้มคุ้ม 10/5

  • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน

   ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

  ทำประกัน ออมคุ้มคุ้ม 10/5 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  1. ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์

  ในการทำประกันออมทรัพย์นั้น จะมีรายละเอียดของกรมธรรม์บางส่วนที่จะมีความแตกต่างจากประกันชีวิตอยู่บ้าง ดังนั้นในการเลือกทำประกันแบบนี้ เราควรจะเข้าใจถึงความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ฉบับนี้ก่อน ถ้าเข้าใจแล้ว ก็สามารถเริ่มทำได้โดยการกดที่ “เริ่มวางแผนการออม คลิก!”

  2. กรอกข้อมูล และเลือกผลตอบแทนที่ต้องการ

  เมื่อเข้ามาในหน้าประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม ระบบจะให้ท่านได้กำหนดจำนวนทุนประกันที่คุณต้องการในแต่ละปี กรอกข้อมูลอายุ เพศ และเงินได้สุทธิที่ท่านจะต้องเสียภาษีในแต่ละปี จากนั้นกด “คลิก! ดูผลประโยชน์นี้”

  3. ประเมินผลประโยชน์และความคุ้มค่าของประกันออมคุ้มคุ้ม 10/5

  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะทำการประเมินผลประโยชน์ทั้งหมดที่เราจะได้รับจากการทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ซึ่งเราสามารถย้อนกลับไปแก้จำนวนทุนประกันที่ต้องการได้ แต่ถ้าพอใจกับผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วนั้น ก็สามารถกด “ดำเนินการต่อ” เพื่อใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับมาได้ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ

  หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง