ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555-2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560