ประกันชีวิตควบการลงทุน

นวัตกรรมการประกันชีวิตรูปแบบใหม่

รู้จักประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่พร้อมให้คุณทั้งผลประโยชน์จากความคุ้มครอง และการลงทุนที่สามารถเลือกตามความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมเก็บออม และลงทุนอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความคุ้มครองทางการเงินที่คุ้มค่า และมั่นคง

จะดีแค่ไหน…หากคุณมีที่ปรึกษาระดับโลกอย่างผู้เชี่ยวชาญ…การันตีความมั่นคงจากบริษัทแมนูไลฟ์  ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทระดับชั้นนำอันดับ 1 จากประเทศแคนาดา ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 128 ปี ทั้งทางด้านบริหารงานประกันชีวิตควบคู่ทางด้านบริหารการลงทุน  ที่ให้คุณมั่นใจ และพร้อมเคียงข้างคุณ ไปทุกช่วงชีวิต

ทำไมต้องเลือกแมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์

 • แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์: มอบความมั่นคงด้วยความคุ้มครองประกันชีวิต
 • แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์: เปิดโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการลงทุนผ่านกองทุนชั้นนำที่หลากหลาย ทั้งในกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว
 • แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์: มีบริการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อให้คุณพิจารณาเลือกลงทุนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์ ยืดหยุ่น คล่องตัว
  • ยืดหยุ่น คล่องตัว เพิ่มเงินลงทุนและเลือกปรับเปลี่ยนการลงทุนของคุณได้ตลอดอายุกรมธรรม์
  • คล่องตัวด้วยสิทธิในการถอนเงินจากกรมธรรม์มาใช้ได้เมื่อยามจำเป็นโดยไม่ต้องกู้ยืม (ไม่มีดอกเบี้ย)
  • กำหนดความคุ้มครองที่เหมาะสมกับคุณพร้อมเงินลงทุนที่คุณต้องการ คุ้มครองชีวิตสูงตามการลงทุน และจะเพิ่มค่าเมื่อมูลค่าการลงทุนสูงขึ้น
  • แบบประกันเดียวที่โปร่งใส ให้คุณเห็นทุกค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณบริหารเงินของคุณได้ง่ายและชัดเจน

 

 

 • ตอบโจทย์ชีวิตทั้ง 2 ด้าน : ได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสการลงทุนที่หลากหลายผ่านมืออาชีพ
 • ให้เงินของคุณทำงานอย่างเต็มที่ : พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป

ผลประโยชน์ของ Unit Linked แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • ส่วนแรก คือ ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • ส่วนที่สอง คือ ส่วนของกองทุนรวมที่ซื้อตามที่ผู้ถือกรมธรรม์เป็นผู้ตัดสินใจเลือก ภายใต้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การวางแผนการเงิน จากการใช้ประโยชน์จากประกันชีวิต เริ่มมีบทบาทมากขึ้น จึงเกิด การประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่เป็นทางเลือกให้คุณวางแผนทางการเงินได้อย่างสมดุล ด้วยการให้มืออาชีพบริหารเงินของคุณผ่านกองทุนรวม ไปพร้อมๆ กับการดูแลชีวิตของคุณและครอบครัว กรมธรรม์แบบ Unit Linked กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตขายควบกับกองทุนรวม ซึ่งทำให้ผู้ซื้อได้รับทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และได้จากการลงทุนในกองทุนรวมของยูนิต ลิงค์