รับมือ 10 โรคฮิตที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น ด้วย 10 โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

รับมือ 10 โรคฮิตที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น ด้วย 10 โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

รับมือ 10 โรคฮิตที่ใครๆ ก็ไม่อยากเป็น ด้วย 10 โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่ต้องเร่งรีบตลอดเวลา ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือแม้กระทั่งออกกำลังกาย รวมถึงต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานในทุกวันๆ พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพเรื้อรังจนกลายเป็นโรคร้ายนั้นก็มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อโรคมีพัฒนาการมากขึ้นจากเดิมทำให้การรักษาแบบเก่าใช้ไม่ได้ผล จึงต้องอาศัยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย รวมทั้งใช้ยารักษาเฉพาะทาง โดยบทความนี้เราได้รวบรวม 10 โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษา 10 โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทยมากฝากครับ

  1. โรคมะเร็ง เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะรายที่พบในระยะลุกลามแล้ว โดยมะเร็งที่พบได้บ่อยของคนไทย คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการรักษามะเร็งแต่ละชนิดนั้นมีหลายวิธี เช่น การฉายแสง การให้เคมีบำบัด การใช้ยาเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและความต่อเนื่องในการรักษารวมทั้งโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบด้วย โดยที่โรงพยาบาลศิริราชมีอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญกลุ่มโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ชาย มะเร็งระบบเลือดและต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งด้วยการรักษาที่มีคุณภาพทั้งด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูและป้องกันตามมาตรฐานระดับสากล
  2. โรคหัวใจ เป็นโรคที่มีการตายเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยโดยเฉพาะ “โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน” มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ อาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดตสูง ออกกำลังกายน้อย และมีความเครียด โดยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกมากซึ่งการรักษาแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดบายพาสหัวใจแบบใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเพื่อหยุดการทำงานของหัวใจทั้งหมด แต่ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้มีการพัฒนาการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการต่อเส้นข้างใต้หัวใจที่หัวใจยังเต้นอยู่ และให้ผลการรักษาดีกว่าแบบเดิม ข้อดีคือ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแทรกซ้อนจากเครื่องปอดหัวใจเทียม ใช้ปริมาณเลือดน้อยลง ลดระยะเวลาในการผ่าตัดและการดมยาสลบ ตลอดจนระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลก็สั้นกว่าการผ่าตัดบายพาสหยุดหัวใจ
  3. โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายผลิตอินซูลินผิดปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ภาวะโรคอ้วน การกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาการของโรคนี้จะอ่อนเพลียง่าย ตาพร่ามัว ผิวหนังแห้ง ซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นจะต้องกินยารักษาหรือฉีดอินซูลีนเข้าสู่เลือดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือด โดยที่โรงพยาบาลธนบุรีมีการรักษาโรคเบาหวานด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง อีกทั้งยังติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. โรคความดันโลหิตสูง หรือที่แพทย์บางท่านเรียกว่า ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ เป็นภาวะที่ความดันช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 130 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และ/หรือความดันช่วงล่างมีค่าตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ก็คือ พันธุกรรม โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจเป็นผลที่เกิดจากการใช้ยาบางชนิด โดยโรคนี้สามารถรักษาได้ซึ่งที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีบริการให้ความรู้และการรักษาพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาล
  5. วัณโรค เกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) ที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศผ่านการไอ จาม การพูด และการหายใจ ซึ่งเด็กและผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ การรักษาวัณโรคนั้นทำได้ด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพ ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคเป็นยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรง และอาจเป็นพิษต่อตับ ดังนั้นในการรักษาแพทย์และผู้ป่วยจึงต้องร่วมมือกันสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยทางโรงพยาบาลพระรามเก้ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้
  6. โรคปอดเรื้อรัง เกิดจากการระคายเคืองต่อเซลล์บุผนังหลอดลมและถุงลม ทำให้มีเสมหะมาก เกิดการอักเสบต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้การทำงานของปอดและระบบทางเดินหายใจลดลง ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงมากโดยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ รู้สึกเหนื่อยง่าย ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่ อ่อนเพลีย หมดแรง คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาเป็นอย่างดีทั้งจากแพทย์และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพมีเครื่องมือที่สามารถตรวจและรักษาโรคปอดได้อย่างครบครัน พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดเป็นผู้ควบคุมดูแลและแปลผลการตรวจ รวมทั้งบุคคลากรในศูนย์เป็นพนักงานที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี พร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยตลอดการรักษา
  7. โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่รับเข้ามา ด้วยการขับสารตัวกลางออกมาต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ซึ่งสารตัวกลางที่ขับออกมานั้นก่อให้เกิดการอักเสบและทำให้ร่างกายเกิดอาการแพ้ ทั้งนี้การแพ้เป็นอันตรายเฉพาะตัวคนที่แพ้เท่านั้น ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการใช้ชุดทดสอบภูมิแพ้ โดยทางโรงพยาบาลเวชธานีมีอุปกรณ์ทดสอบภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นทางอาหาร ทางเดินหายใจ หรือทางผิวหนัง ซึ่งจะทำให้เรารู้ผลที่ชัดเจนว่าเรามีอาการแพ้อะไรบ้าง พร้อมคำแนะนำในการดูแลตัวเอง
  8. โรคระบบประสาทจิตเวช เป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตทำให้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ได้เหมือนคนทั่วไป สาเหตุมาจากความวิตกกังวล ความไม่สบายใจ จิตใจแปรปรวน อ่อนไหวง่าย ซึ่งผู้ป่วยมักแสดงออกมาทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดได้ทุกวัยเตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยโรคประสาทสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้ เช่น โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า ซึ่งทางโรงพยาบาลธนบุรีมีคลินิกให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบประสาท โรคทางจิต เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง ติดแอลกอฮอล์ และ สารเสพติด ฯลฯ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  9. โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอักเสบ เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปมักเกิดจากอุบัติเหตุ และการกีฬา เช่น ปวดเมื่อย เป็นตะคริว กล้ามเนื้อพลิก เอ็นกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อฉีกขาด และอาจเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งนี้สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สถาบันกระดูกและข้อของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยการรักษาของที่นี่จะครอบคลุมทั้งกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท รวมไปถึงข้อต่อ ด้วยประสบการณ์ของทีมศัลยแพทย์ออร์โอปิดิกส์และสหสาขาวิชาชีพกว่า 80 ชีวิต รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษากว่า 10 สาขา รวมถึงทีมวิสัญญีแพทย์ดูแลความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด และทีมพยาบาลเฉพาะทางที่ทำงานร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้คำแนะนำผู้ป่วยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ
  10. โรคอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน ในปัจจุบันจัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เพราะประชากรทั่วโลกรวมทั้งคนไทยมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคอ้วนนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังต่างๆ โดยสาเหตุที่พบได้บ่อย คือ การกินอาหารประเภทแป้ง ไขมันมากเกินความต้องการของร่างกาย รวมทั้งขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจะใช้วิธีผ่าตัดส่องกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) เพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร โดยหลังการผ่าตัดจะทำให้เรากินได้น้อยลง และเมื่อเรากินน้อยลงร่างกายก็จะไปเอาส่วนที่สะสมอยู่ออกมาใช้ ทำให้น้ำหนักค่อยๆลดลงจนถึงเป้าหมายที่ต้องการ แต่ทั้งนี้การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเป็นวิธีการสุดท้ายในการรักษาโรคอ้วน และในระยะยาวการควบคุมการกินยังคงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการเผาผลาญไขมันอยู่ตลอด และลดโอกาสที่จะกลับมาอ้วนอีก

โรงพยาบาลทั้งหมดนี้อยู่ในเครือของประกันแมนูไลฟ์ซึ่งมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาแต่ละโรคแตกต่างกัน และการเข้ารับการรักษาในแต่ละที่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วย จึงควรสอบถามเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นก่อนตัดสินใจ และเลือกโรงพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย รวมทั้งเลือกทำประกันสุขภาพเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะช่วยลดภาระด้านการเงิน อีกทั้งยังช่วยให้เราได้รับการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ กลับมามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ