แมนูไลฟ์ ผู้ให้บริการการเงินชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก ที่คนทั่วโลกมั่นใจกว่า 125 ปี

ด้วยศักยภาพองค์กรที่แข็งแกร่ง และความมั่นคงทางการเงินที่เป็นเลิศและมีเสถียรภาพ
จนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งจากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ชั้นนำต่างๆ ของโลก แมนูไลฟ์ พร้อมที่จะดูแลและวางแผน ทางการเงิน
เพื่อความมั่งคงทุกด้าน ในทุกช่วงชีวิตทั้งวันนี้และ อนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนเพื่อการ
คุ้มครอง แผนเพื่อการศึกษา แผนเพื่อวัยเกษียณ แผนเพื่อสุขภาพ หรือแผนการออมเงิน
และลงทุนเพื่ออนาคต
125 ปีของ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ

แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า บนพื้นฐานของความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความน่า
เชื่อ ถือที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ส่งผลให้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 125
ปี และได้รับการจัด อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง จากสถาบันการจัด อันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆ ของ
โลก แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียลมีจำนวนพนักงานกว่า 26,000 คน และยังมีพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายนับพัน ที่พร้อม
ให้บริการลูกค้านับล้านทั่วโลก แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ยังได้รับ รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's
Insurance Awards) ถึง 3 ปีซ้อน จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อีกด้วย
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ
แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์
การรับประกันภัย
งานบริการลูกค้า
การอบรมตัวแทน
ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารและกิจกรรม
เวปไซต์ตัวแทน
   
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
หน้าแรก ..
   
แมนูไลฟ์ จัดทัพรุกตลาดเมืองไทยเต็มพิกัด เปิดตัวประธานกรรมการบริหารสำนักงานภูมิภาค พร้อมประจำประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์เข้าร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ร่วมใจ กับกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ เพื่อน้องๆโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ประเทศไทย เปิดตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ท่านใหม่ พร้อมก้าวกระโดด 200%

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ร่วมนำส่งเงินบริจาคจากพนักงานสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ที่ฟิลิปปินส์

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ขยายทัพ เพิ่มเติมทีมผู้บริหารฝ่ายขาย ลั่นกลองรบกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก
มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่าร้อยปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 ที่เริ่มเปิดดำเนินการ
ที่ประเทศแคนาดา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาบทบาทความเป็นผู้นำทาง
ด้าน การให้บริการความคุ้มครองทางการเงินในระดับมืออาชีพของโลกด้วยการคิดค้น และ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Copyright © Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited ; www.manulife.co.th