127 ปีของ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ

แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน
ประกันชีวิตและการลงทุนจากประเทศแคนาดาที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 127 ปี
ด้วยความเข้มแข็งทางการเงินและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อ
บริษัท ส่งผลให้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับ การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆ ของโลก และยังได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งในสิบบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย*
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียลมีจำนวนพนักงานกว่า 29,000 คน พร้อม
พันธมิตรทางธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายนับพัน ที่พร้อม
ให้บริการลูกค้านับล้านทั่วโลก แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ยังได้รับ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance
Awards) ถึง 3 ปีซ้อน จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอีกด้วย
· ข้อมูล ณ.วันที่ 31 มกราคม 2014
127 ปีของ ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ

แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน
ประกันชีวิตและการลงทุนจากประเทศแคนาดาที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกมากว่า 127 ปี
ด้วยความเข้มแข็งทางการเงินและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อ
บริษัท ส่งผลให้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับ การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆ ของโลก และยังได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งในสิบบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย*
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียลมีจำนวนพนักงานกว่า 29,000 คน พร้อม
พันธมิตรทางธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายนับพัน ที่พร้อม
ให้บริการลูกค้านับล้านทั่วโลก แมนูไลฟ์ ประเทศไทย ยังได้รับ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance
Awards) ถึง 3 ปีซ้อน จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอีกด้วย
· ข้อมูล ณ.วันที่ 31 มกราคม 2014
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ
แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์
การรับประกันภัย
งานบริการลูกค้า
การอบรมตัวแทน
ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารและกิจกรรม
เวปไซต์ตัวแทน
   
  
    
  
    
  
    
  
    
    
หน้าแรก ..
   
แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ร่วมใจบริจาคโลหิต วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ จัดทัพรุกตลาดเมืองไทยเต็มพิกัด เปิดตัวประธานกรรมการบริหารสำนักงานภูมิภาค พร้อมประจำประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์เข้าร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ร่วมใจ กับกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ เพื่อน้องๆโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ประเทศไทย เปิดตัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ท่านใหม่ พร้อมก้าวกระโดด 200%

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ร่วมนำส่งเงินบริจาคจากพนักงานสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ที่ฟิลิปปินส์

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
แมนูไลฟ์ ขยายทัพ เพิ่มเติมทีมผู้บริหารฝ่ายขาย ลั่นกลองรบกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก
มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่าร้อยปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 ที่เริ่มเปิดดำเนินการ
ที่ประเทศแคนาดา เราได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาบทบาทความเป็นผู้นำทาง
ด้าน การให้บริการความคุ้มครองทางการเงินในระดับมืออาชีพของโลกด้วยการคิดค้น และ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Copyright © Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited ; www.manulife.co.th